[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Herman Pedersen Grønen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Wenche Tollefsen
Postadresse: Majorstuvn. 12 A, Oslo
Kommuner_omraader: Østre Toten
Bekreftelse: JA
Date: 17.01.10

Artikkelens_innhold

Takk for opplysningene. Da vet jeg hvor jeg kan henvende meg. Et nytt problem har imidlertid dukket opp: Jeg har prøvd å sjekke noen fakta angående far til Herman, dvs. Peder Pedersen Grønen, bl.a. hans fødselsår. I 1774 finner jeg en Peder Kiølset døpt 13.02.74 (iflg. slektshistorielagets database Døpte i Toten 1772-80). Hans far er Peder Olsen Kiølset, men hans mor er Berte Olsdatter Kiølset. Peders mor skulle hete Kirsti, så dette er underlig. Kan det være nok en feilskrift fra prestens side ?


Sist endret: 19.02.15