[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Juel Magnus Johansens slekt

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 20.01.10

Artikkelens_innhold

Ved å søke i kirkeboka for Modum (side 108) finner en at John Cristensen og Kistine Mathiasdtr. Nyemoen hadde sønnen Mathias til dåpen 1 s. i adv. 1821 (f. 17. nov.). I 1801 var John 13 år og tjenestedreng på Nyemoen, og Kistine var da 7 år og bosatt hos foreldrene på samme sted Mathis Halvorsen (29 år) og Hellene Torgersdtr. (30 år). Matea ble født 26. jan. og døpt 1ste s. i faste 1818. Foreldre var Ingebret Hansen og Oline Johansdtr. Han var i 1801 11 år og bosatt hos foreldrene Hans Ingebretsen (45 år) og Live Olsdtr. (37 år) på Skretteberg. Oline var muligens 8 år i 1801. I tilfelle var hennes foreldre John Knudsen og Goro Olsdtr. på Tingelstadeie. Alle bosatt i Modum. Vedr. Jens Pedersen venligst oppgi side i boken hvor han nevnes for unngå misforståelser.


Sist endret: 19.02.15