[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Gunder Larsen

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 29.01.10

Artikkelens_innhold

Det finnes en tingboksak som kanskje kan være til hjelp når en søker Lars Gundersens opphav: I 1741 holdes det ekstrarett på Homb, angående Lars Gundersen som hadde hengt seg (Toten, Vardal og Biri tingbok 33, 128). Enka Marte Olsdatter var tilstede, og blant vitnene nevnes avdødes bror Jens Gundersen. Denne Jens Gundersen må være identisk med Jens Gundersen Gåserud som i 1732 blir gift med Marte Hansdatter Gaarder. De får flere barn, bosatt i Ørudstuen, der Jens dør i 1763, oppgitt å være 56 år gml. Disse to brødrene Lars og Jens Gundersønner ser dermed ikke ut til å være døpt på Toten. Det kan være fristende å tenke seg dem som sønnesønner av den Lars Gundersen som var bruker på Gåserud fra ca. 1629 og som nevnes i skattelistene helt til 1695. Etter denne Lars Gundersen kjennes bare to sønner (fra 1666-manntallet); Erik (f. ca. 1662 og som overtok Gåserud) og Nils. Sjølsagt KAN det ha vært en sønn Gunder født etter 1666, men her savnes altså kildebelegg. Skifte etter Lars Gundersen Homb ble avholdt 15.7.1741 (TVB skifteprotokoll 8, fol. 177a), men arvinger oppgis ikke. Siden han hadde hengt seg sjøl, var hans "Hovedlod ifølge Loven forbrudt". Det er vel også årsaken til at han ikke finnes innført blant begravede i kirkeboka.


Sist endret: 19.02.15