[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Gården Field, Østre Toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 17.02.10

Artikkelens_innhold

I panteregisteret for Toten, Vardal og Biri står bl.a. følgende om nordre Field. Bygselsbrev af Ditto(prost Borchrevink) til Peder Halvorsen paa den halve gaard, datert 26 Marti 1799. C 22. Bygselsbrev af prost Hopstok til Halvor Pedersen paa den halve gaard, datert 10 May og tingl. 27 juny 1821. D 507 1/2. Vilkårsbrev af Halvor Pedersen til sine foreldre Peder Halvorsen og Karie Christiansdtr., datert 27 juny 1821. D 508. Vilkårsbrevet ble avlyst 1 may 1848. De tall som står etter henvisningene er angivelse for i hvilken pantebok og side hvor ytterligere informasjon rundt hendelsene kan finnes. Bøkene finnes på Statsarkivet på Hamar, de er også skannet og utlagt på nettet av Digitalarkivet. Slektsopplysninger kan lettest søkes i kirkebøker for Toten. De er digitalisert og utlagt her. Ved å trykke kilder og deretter Østre Toten og Kirkebøker kan du søke i aktuellt tidsrom. Husk at navn i eldre tid ble skrevet på mange måter, så bruk få bokstaver når du søker. Forøvrig kan du benytte Mjøsmuseet Kapp som har et godt slekts og gardsarkiv, eller fortsatt søke opplysninger på siden her.


Sist endret: 19.02.15