[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Heggernæs, Albregt Halvorsen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ragnar Duedahl Hagen
Postadresse: Sandefjord
Kommuner_omraader: V.Toten
Bekreftelse: JA
Date: 19.02.10

Artikkelens_innhold

Albregt Halvorsen døde 1831 66 år gammel. Ved folketellingen i 1801 er han angitt å være 33 år. Han bør således være fødtca 1765, men hvor?


Sist endret: 19.02.15