[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Heggernæs, Albregt Halvorsen

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Ragnar Duedahl Hagen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 19.02.10

Artikkelens_innhold

Tusen takk for svarene. Dette var til stor hjelp. Med vennlig hilsen, Ragnar D. Hagen


Sist endret: 19.02.15