[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Frogner på Østre Toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 26.02.10

Artikkelens_innhold

Garder med navnet Alm finnes på flere steder på Toten. Både i Østre og Vestre Toten samt i Kolbu. Frogner du er knyttet til ligger i Vestre Toten, og den var en plass under Alm der. Om den kan følgende kort nevnes: 27 sept. 1798 ble tinglyst en forening mellom Halvor Larsen Alm og (faren) Lars Halvorsen om et føderaad som den siste skal nyde af Frogner under Alm. Senere kan nevnes en forpaktnings contract utstett av Peder Alm til Halvor Frogner paa gaardeplasen Frogner tinglyst 1. mai 1834. Plassen Frogner lå under Alm til 1903 da det ble tinglyst en skylddeling den 7/1, hvor Frogner fikk bruksnr. 2 av g.nr. 20 Alm.


Sist endret: 19.02.15