[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Ole Christophersen Hexum

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ragnar Duedahl Hagen
Postadresse: Sandefjord
Kommuner_omraader: V.Toten
Bekreftelse: JA
Date: 28.02.10

Artikkelens_innhold

Ole Hexum f. 1729 var gift tre ganger. 1752 med Margrete Trulsdatter, 1755 med Mari Rasmusdatter og 1774 med Anne Olsdatter. Datteren Marthe f. 1763 sies å være ektefødt etter Ole og Margrete Olsdatter. Er dette en blanding av ektefeller, og skilte Ole seg fra Mari Rasmusdatter? Hun døde trolig på Husebye i 1775?


Sist endret: 15.02.15