[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Christophersen Hexum

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 01.03.10

Artikkelens_innhold

Når en gransker i kirkebøkene kan en av og til se at prestene må ha skrevet feil, det gjelder både navn og alder. Dette kunne skje fordi navn ble ført på lapper for senere å bli ført inn i protokollen. Vedr. spørsmålet du tar opp, er det grunn til å anta at Ole Hexums andre kone het Margrete Olsdtr. når navnet brukkes ved alle barnedåpene og begravelsen.


Sist endret: 19.02.15