[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Christophersen Hexum

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 01.03.10

Artikkelens_innhold

Det er først nå ved digitaliseringen av kirkebøker, hvor en kan søke i materialet, en er blitt klar over problemet du tar opp. Jeg er ikke kjent med hva som skjer på landsplan. Lokalt har det for Toten tidligere blitt utarbeidet et slektsarkiv. Dette inneholder de samme svakheter som kirkebøkene, og kan ikke lett omarbeides. Foreløpig er det ikke blitt tatt noe initsiativ for å samle feilskrivinger i primærkilder og bestemme hva som kan gjøres med det avskrevne materialet. I og med alt arbeid skjer på frivillig basis, er både kapaitet og kompetanse avgjørende for hva som kan skje framover.


Sist endret: 19.02.15