[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Kari Jacobsdatter Daarstad

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Ragnar Duedahl Hagen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 09.03.10

Artikkelens_innhold

Hei Terje, Takk for utfyllende dokumentasjon. Er selv etterkommer av Anders Eriksen Dårstad via sønnesønnen Anders Evensen Dårstad som er min oldefar. Med hilsen, Ragnar D. Hagen


Sist endret: 19.02.15