[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Daarstad

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Ragnar Duedahl Hagen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 10.03.10

Artikkelens_innhold

Artig det. Veldig lenge siden jeg bodde på Toten, men husker Paul Tandsæter fra musikkorpset, og selvsagt Ole som kjørte post. Slekt? Svar evt. gjerne til r.hagen@live.no


Sist endret: 19.02.15