[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Familiene på Li og Lunden (Lunna)

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Rune Nedrud
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 06.04.10

Artikkelens_innhold

Hei Bare et kort spørsmål om disse to gårdene i overskriften? Er det gjort noe arbeid på disse som er publisert? Eller er det arbeid som bør gjøres? Find Lunden er en godt kjent person i Toten-genealogien og nevnt mange steder, men jeg har ikke sett noen sammenstilling av hans familie. Når det gjelder Li likedan.


Sist endret: 19.02.15