[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Familiene på Li og Lunden (Lunna)

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 06.04.10

Artikkelens_innhold

Vedr. slekta på Lunna er det tidligere i Bjørnstad/Buruld-bøkene skrevet om Laurits Findsens slekt. I VSHLs Tidsskrift har slekta ikke vært tema for artikler, men har vært nevnt i flere sammenhenger som linjer for anerekker. Dermed kjennes slekta stort sett på 1600-tallet og framover. Opplysninger rundt Finn opphav, giftemål og tilknytning til Lunna er det noe usikkerhet om. Når det gjelder Lie bør det presiseres at det på Toten finnes det 2 garder med dette navnet. Felles for begge gardene er at det ikke er publisert slektsartikkler knyttet til 1600-tallet. Den senere slekta på garden på Østre Toten er godt kjent fra Neumannsprotokollene.


Sist endret: 19.02.15