[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Familiene på Li og Lunden (Lunna)

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Rune Nedrud
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 06.04.10

Artikkelens_innhold

Det burde bety at det er rom for å utgreie dette nærmere. Jeg ville ikke ta en slik jobb uten å sjekke først. Når det gjelder Li er det garden i Østre det er snakk om med utgangspunkt i Hans Pedersen Lie, født ca. 1635 og hans sønn Knud Hansen. Du har kanskje noe grunnlagsmateriale, Fredrik?


Sist endret: 19.02.15