[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Husmannsplass Brudløs

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Odd Arne Berg
Postadresse: Solstrålevegen 45 4050 Sola
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: ja
Date: 08.04.10

Artikkelens_innhold

Min mor kommer fra husmannsplass Brudløs undre g.nr 28 i Vardal. Hennes far hette Johannes Nilsen (Engen) født 187. Hennes mor het Anna Olsdatr. (Engen) født 1880?. Kan noen gi oppplysninger om deres forfedre. mail oddarne.berg@gmail.com


Sist endret: 19.02.15