[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Bjørn Gulbrandsen Halmrast og Bjørn Hoversen Odnes

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 26.04.10

Artikkelens_innhold

Hvor Bjørn Gulbrandsen n. Halmrast var fra er vanskelig å si noe sikkert om og han nevnes heller ikke i manntallet 1666. Bjørn nevnes som bruker på Halmrast fra ca. 1670/71. Dit kom han trolig ved å gifte seg med enken, Mari Olsdtr. Bye, som hadde vært gift med Peder Asbjørnsen. I sitt første gifte hadde Bjørn sønnen Peder som giftet seg til Hom. Ved skiftet som du nevner etter Bjørn Gulbrandsen, opplyses at han var eier av 1/2 hud i Jøranby i Hedalen. Det ble samme tid ble solgt til oppsitteren. Samme gods var i 1642 eid av Bjørn Skude. Både navn og gods gir inntrykk av en slektsforbindelse mellom de 2 eierne, og helst var Bjørn Gulbrandsen et barnebarn av den tidligere eieren. Siden han hadde overtatt hele arveparten er det mest nærliggende å anta at han var en sønnesønn. Den tidligere eieren Bjørn (Jonsen) nevnes som bruker på Skute fra 1612. Han ble etterfulgt av sønnen Hovor (kanskje oppkalt etter en tidligere bruker på garden, Hover Gundersen n. 1587, og kan være en dattersønn?). Hover Skute var far til Bjørn Odnes og Gulbrand Skute som begge ble formyndere til Bjørn Gulbrandsens barn ved skiftet i 1694.


Sist endret: 19.02.15