[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Gustav-Edvard Johannessen f.1857

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 28.04.10

Artikkelens_innhold

Gustav Edvard Johannessen kom fra Drammen til Kapp på Ø. Toten i 1890, der de bl.a. bodde på eiendommen Sten av Igelsrud. Gustav Edvard arbeidet der som fabrikkmester/arbeidsformann på kondenseringsfabrikken (Kapp Melkefabrikk). I 1907 flytter familien fra Kapp og til Sanderud ved Sarpsborg. Gustav Edvard oppgis å være født i Modum (Buskerud), og ved vielsen i Strømsø kirke (Drammen) 29.11.1885 får vi vite at faren het Johannes Olsen. I Modum finner vi Gustav Edvard dp. 19.7.1857 (f. 16.6. på Sønstebyeie) i Heggen kirke. Foreldrene het Johannes Olsen og Gunnild Olsdatter. Johannes Olsen Opsahl (23 år) og Gunnild Olsdatter Roeie (22år) ble gift i Modum (Heggen kirke) 30.12.1838. Iflg. folketellinga 1865, da familien bodde på plassen Diko i Modum, var Johannes f. på Ringerike og Gunnild i Nes i Hallingdal, i ft. 1875 presiseres det at hun var født i Gol. Johannes Olsen Opsahl finner vi utflyttet fra Hole på Ringerike til "Sagen" på Modum 8.9.1838. Han oppgis å være 23 år gml. I Hole har jeg funnet flere forskjellige Johannes Olsen døpt omkring 1815, uten at jeg uten videre har vært i stand til å avgjøre om en av disse/hvem av disse som er identisk med Johannes Olsen Opsahl. Kanskje noen med mer lokalkunnskap på Ringerike kan hjelpe. Husmannen Johannes Olsen døde på Sønsteby i Modum 15.2.1875 og ble gravlagt fra Heggen kirke 21.2. Gunnild Olsdatter finner vi døpt i Gol 4.9.1814 (f. 6.8. på "Roeplads") med foreldre Ole Endresen og Kjersti Thorsdatter. Da hun i 1830 konfirmeres i Gol sies det at hun bor på Roeie. Gunnild Olsdatter døde 14.10.1888 på Sønstebyeie i Modum, og blir gravlagt fra Heggen kirke 23.10. Her er sikkert mmulig å finne mer opplysninger bakover, men dette blir som du ser nokså langt fra Toten. Håper det var til hjelp!


Sist endret: 19.02.15