[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Anne Olsdatter Toverudeie og mulige forfedre

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 04.05.10

Artikkelens_innhold

Jeg kan vel knapt si jeg har svar på spørsmålet ditt, men i hvert fall et forslag som kanskje ikke er helt usannsynlig. På Toten blir paret Ole Andersen Fiskevolden og Maria Nilsdatter Tandsæter viet 18.7.1816. De får i hvert fall tre barn; Andreas 1817, Berte-Maria 1820 og Olene 1823 - alle født på Fiskevolden. Maria Nilsdatter dør 4.5.1834 på Fiskevolden, og samme år får Ole Andersen en sønn utenfor ekteskap, Andreas. Mora er enke Anne Pedersdatter, og hun og Ole (som da kalles Blåvarpeie) tar ut lysning til ekteskap i 1835, men vielsesdato er ikke ført og det står kommentert at "Døden opløste Ækteskapet". Dødsfallet har jeg imidlertid ikke kunnet finne, men lille Andreas kalles enkesønn da han dør i 1838. Om dette paret Ole Andersen og Maria Nilsdatter er det samme som foreldrene til Anne f. 1828 er vanskelig å si. Ved konfirmasjonen er Anne bosatt/kalt Sivesind, og Fiskervolden var skilt ut fra Sivesind. Ole var ikke sjøl gardbruker på Fiskevolden, da det var hans bror Johannes. Kanskje søkte Ole og Maria lykken som husmannsfolk på Gran omkring 1828, og fikk der datteren Anne? Dette er kun en teori, men de er det eneste par Ole Andersen og Maria Nilsdatter på Toten og Gran som jeg mener KAN passe. Kanskje andre har andre teorier eller forslag?


Sist endret: 19.02.15