[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Guri / Guro Torgersdatter og hennes ekteskap

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 13.05.10

Artikkelens_innhold

Skifter i 1660 og 1674 viser Guri Torgersdtr. var gift til Felde. Når du skriver at artikkelen i 1994 slår fast at Guri var gift med Christopher Fossum er det en feiltolkning av kilden. Den opplyser kun at Hans Ringshelden var formynder for Guri Torgersdtrs barn. Grunnlaget for gjengivelsen i artikkelen var H. Oudenstads bidrag til årbok for Gjøvik og tverrdalene i 1984 om den gamle Hasli-slekta i Snertingdal. Hasli ble tidlig på 1600-tallet delt både i omfang og gods mellom Daffins 2 sønner Torger og Finnboe. Sistnevnte og hans 2 sønner Daffin og Nils døde før 1661. Det medførte at Torgers sønn Christen det året brukte 1/4 av garden, mens broren Jon var bruker av resten av garden i 1666. Det kan knyttes til skiftet etter Nils Finnboesen 1659. Jon Torgersen skulle betale hans gjeld mot å få bruke hans del av garden. Oudenstad skriver "Det ser ut for at Finnbo og Torger har brukt Hasli sammen etter at den tredje bror Dagfinn er død eller har overtatt en annen gard da han ikke nevnes etter 1624. Men omkring 1660 ser ut for at Torger er eier av hele Hasli. I 1661 er hans sønner Christen, John og Dagfinn nevnt som brukere, og de har hver 10,5 skinn i gården. Det samme har Christopffer Fossum med sin kones søster." Senere gransking viser at ikke alle opplysninger er til å stole på og er et bidrag til feiltolkningen. Både godset og stesønnens navn gir inntrykk av en slektsforbindelse mellom Hasli og Fossum. En hypotese vil være at Christopher Fossums kone kan ha vært ei datter av Finnboe Daffinsen Hasli. Skiftet etter sønnen Nils Finnboesen opplyser at han ble arvet av 4 døttre som da var i live. For en av dem, Ingri, kjenner vi ingen andre opplysninger. Hvis Christophers hustru var ei datter av Finnboe Daffinsen, er det med på bekrefte den delingen av godset i Hasli som tidligere er antatt.


Sist endret: 19.02.15