[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hans Andersen Lunde og Marte Jensdatter Holje

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 15.05.10

Artikkelens_innhold

Det ser ikke ut til at Hans er fra Nøkleby, men han kan sjølsagt være beslektet med noen av brukerne der, uten at jeg ser noen sammenheng i øyeblikket. Riktignok heter en av brukerne på Nøkleby i den aktuelle tidsperioden Anders (Nilsen fra Vestre Balke), men han har bare barna Nils, Mari og Gjertrud. Fadderskap viser at det er en annen Nøklebygard Hans har vært knyttet til, da ekteparet Hågen Siversen og Dorte Nilsdatter er faddere for Hans' barn. Helst kalles Hans Nøkleby ved vielsen fordi han har vært i tjeneste der, hos ovennevnte Hågen og Dorte.


Sist endret: 19.02.15