[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

N Halmrast ble fogdgård midt 1800, hvorfor/hva skjedde

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ragnar Sandbæk
Postadresse: Gml.Drammensvei 368, 1383 ASKER
Kommuner_omraader: Nordre Halmrast, Søndre Land
Bekreftelse: Ja
Date: 24.07.10

Artikkelens_innhold

Vi har i sommer hatt besøk av min kones slekt fra Minnesota med etternavn Halmrast. De skal vistnok stamme fra gården N Halmrast, Søndre Land. Nåværedne eierslekt på N Halmrast kjøpten gården i 1905 fra staten. Før 1905 (i alle fall i folketellingen 1865) var dette er fogdgård. Har hørt at det var en stor familie som etter økomiske problemer emigrete til USA, antakelig en stund før 1860? Er det noen som vet noe mer om navn, når og hva årsaken var at staten overtok gården Nordre Halmrast, Søndre Land?


Sist endret: 19.02.15