[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Marte Gulbrandsdatter Solberg/Klundby/Solberg

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Nora Ødegård
Postadresse: 1475 Finstadjordet
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: Ja
Date: 24.07.10

Artikkelens_innhold

Marte Gulbrandsdatter som var datter av Gulbrand og Ingri Solberg var først gift med Lodin Michelsen Klundby. Så giftet hun seg med Gulbrand (Oudensen) Solberg. I et skifte nr 332/ 1669 står barna: Morten (Gulbrandsen ved manntall i 1666 på Solberg født ca 1633/35, ved hans død i 1699 står det 64 år). Morens (Martes) øvrige barn: Gurry Løyensdatter (Lodinsdatter), Marte Kluge, Ingri (jeg har ingen ca fødselsår/dødsår på henne) som var gift med Peder Lassesen Lunde og til sist datteren Kari.Kari var vel den yngste. Jeg finner ei Kari (i kirkeboka kan farsnavnet godt være Lodinsdatter) som døde på Lunde (hos søstera Ingri ?),76 år i 1700 (side 59), altså født ca 1624.Da døde vel Lodin mellom Kari sin fødsel ca 1624 og da Morten Gulbrandsen ble født ca 1633/35? Her ble det mange usikre detaljer. Håper noen har svar.


Sist endret: 15.02.15