[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: N Halmrast ble fogdgård midt 1800, hvorfor/hva skjedde

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 25.07.10

Artikkelens_innhold

Mannen med de økonomiske problemene på n. Halmrast het Gulbrand Gundersen. Han bygslet bispestolens pund i Halmrast i 1812. Dette måtte han gå ifra etter rettsaker ved herredsretten og overretten på midten av 1840-tallet. Denne delen av n. Halmrast ble den senere fogdegarden. Gulbrand overtok også en selveierpart, 1 hud og 1 skind, i n. Halmrast etter moren Anne Eriksdtr. i 1820. Denne delen gikk etter en tvangsauksjon i 1840 over til sønnen Gunder Gulbrandsen i 1846. Han brukte garden til 1871, da den ble solgt til Peter Pedersen Holmen. Opplysningene er fra Boka om Land bind III s.321/322, og den kan lånes gjennom ditt lokale bibliotek. Utfyllende opplysninger finnes trolig på Randsjfordmuseenes avdelig på Dokka i Land.


Sist endret: 19.02.15