[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Forkortelsen m/b i skifter.

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Bjørn Håvard Haugen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 27.07.10

Artikkelens_innhold

med bøxel/bygsel... .... Bygsel Betyr å leie bort jord. Bygsel er brukt både om å leie bort jord til leilendinger og til husmenn. ... ... mer utdypende om bygsel her: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Bygsel


Sist endret: 19.02.15