[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Forkortelsen m/b i skifter.

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 27.07.10

Artikkelens_innhold

Når eiendommer i skifter eller jordebøker omtales med bygsel, betyr det at vedkommende eier innehar den største parten av en eiendom og dermed har rett til å bruke hele parten eller leie den bort til hvem han vil. En eiendom kan ha vært delt i lang tid slik at det var flere bygselsretter på den. Da sies det at de lå "steent og reent" fra hverandre i terrenget etter oppgåtte grenser. Hvis de to største eierne av en gard/part hadde like stor skyld, hadde den med best byrd forrang til bygselen for hele garden. Dermed gikk offentlig gods foran adel, mens vanlige bønder var nederst på rangstigen.


Sist endret: 15.02.15