[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Ålset, Brenner og Audenstad i Snertingdal

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ole Arild Vesthagen
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Snertingdal, Biri
Bekreftelse: JA
Date: 30.07.10

Artikkelens_innhold

Jeg er etterkommer etter Ole Pedersen Brenner i Snertingdal i Biri og hans første kone Mari Larsdtr. Det ble holdt skifte etter henne 10.2.1722. Som verge for barna ble oppnevnt ”Mons Ougenstad som Vederheftig Mødrene frende.” Jeg har en foreløpig arbeidsteori om at denne Mari Larsdtr. kom fra nordre Ålset i Snertingdalen. Det ble holdt skifte etter Lars Halvorsen Ålset 29.12.1698. Med sin tredje kone Ragnild Torstensdtr. hadde han datteren Mari Larsdtr. I en artikkel om slekten på Audenstad i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift nr. 1, 1999 av Terje Tandsether står det at Mons Håversen Skumsrud ble bruker av Audenstad i 1700 og at han var gift med Anne Evensdtr. Videre står det at ”Annes mor var Ragnhild Halvorsdtr. fra Ålset. Hun bodde på Audenstad i 1716”. Det oppgis ingen kilder for disse opplysningene. Hvis disse opplysningene stemmer, har jeg et bevis for min teori om Mari Larsdtr. Men mine spørsmål er: Hvor står det at Mons Audenstads svigermor het Ragnhild Halvorsdtr.? Hvor står det at hun var fra Ålset? Og hva er kilden for at hun bodde på Audenstad i 1716? Jeg vil helst sjekke disse opplysningene opp mot primærkilder før jeg trekker noen konklusjon. (Dette spørsmålet er også lagt inn i brukerforumet på Digitalarkivet)


Sist endret: 19.02.15