[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Gravminne, Eina

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Harald Amlie
Postadresse: Reinsvoll
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 29.09.10

Artikkelens_innhold

Har ett spørsmål jeg lurer på om noen kan besvare. Min oldefar het Martinus Nordengen f. 24.01.1881 på Sivesindtajet Bøverbru. Han døde 28.04.1915 på Eina. Har funnet gravminne etter Martinus sine foreldre og søsken på Eina. Det jeg lurer på om det finnes register over tidligere gravminner hvis disse er fjernet. Martinus ble gift 2.gang den 26.11.1912 med Petra Josefa Stabæk. Martinus og Petra bodde på Kujern(Brandbu)inntil hans død. (Se Totens bygdebok V side 551)


Sist endret: 19.02.15