[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Gravminne, Eina

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Heljar Westlie
Postadresse:
Kommuner_omraader: Eina
Bekreftelse: JA
Date: 02.10.10

Artikkelens_innhold

Regner med at det er Kirkegårdsprotokoll og ikke gravminner som menes. Vår registrering av gravminner er ikke ferdig for web. Når det gjelder slettede graver, så anbefaler jeg at du tar kontakt med Kirkevergen for V. Toten.


Sist endret: 19.02.15