[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Fabrikkarbeidere på Raufoss

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Heljar Westlie
Postadresse:
Kommuner_omraader: V. Toten/Raufoss
Bekreftelse: JA
Date: 11.11.10

Artikkelens_innhold

Det eneste som finnes er en ansatterulle for Raufoss Ammunisjonsfabrikk 1896-1918, men den er langtfra komplett i perioden. Utover dette finnes det absolutt ingen ting, dessverre. Aktuelle kilder er Lensmannens inn/-utflyttings-protokoller, finnes i perioden 1901-33 på denne siden. Veldig mange meldte ikke flytting, så det er store hull også i denne kilden. Det er også en likningsprotokoll fra ca 1930 på denne siden. For å si litt om Raufoss generelt om tiden før 1940. Folk kom/reiste i bølger etter hvordan arbeidssituasjonen i fabrikken var. Det var spesielt mange ansatte rundt 1904/5, under 1. verdenskrig og utover fra ca 1935. Raufoss var et sted med store bevegelser av arbeidskraft og jeg vet det har vært mange der som knapt har lagt igjen spor, noen fødsler/dåp var det, men kirkebøkene gir ofte ikke nok opplysninger til gi sikre opplysninger om hvem disse var. I fabrikkens arkiv finnes det heller ikke opplysninger om hverken ansatte, utover den jeg har nevnt, eller hvem som bodde i fabrikkens boliger 1916-40. Raufoss er dessverre et vanskelig sted for oss slektsgranskere


Sist endret: 19.02.15