[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Marie Evensen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Birger Lindstad. Gjøvik
Postadresse: 2816 Gjøvik
Kommuner_omraader: Bilitt
Bekreftelse: Ja
Date: 23.11.10

Artikkelens_innhold

Berte Marie Evensen bodde på Hjemmets Minde på Bilitt. Jeg tror hunn var gift 2 ganger for hun skrev seg selv for Evensen men min mor som var hennes datter skrev seg for Martinsen og ble gift med Asbjørn Lindstad. Mor hadde en Halvbror tror jeg som hette Petter og som reiste til Amerika i ung alder. Mor hadde tre søsken og var den yngste av dem. De andre hette Fredrikke, Borghild og Marta. Håper dette er mer yil hjelp


Sist endret: 19.02.15