[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Røise Teiterud

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Thomas Kaiser
Postadresse: 0657
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 28.11.10

Artikkelens_innhold

Kunne noen hjelpe meg med opplysninger om Torsten Torstensen Teiterud (døde i 1715) på Røise og hans kone Guri Evensdatter Hanastad (døde før 1686)og deres barn. De er mine 8. tippoldeforeldre via datteren Marte, som giftet seg med Svend Pedersen (Hågår) Dyste. Torsten ble gravlagt den 24. juli 1715 og står ført i kirkeboken å ha blitt 80 år gammel - eventuelt 86 siden linjen opp fra sirkelen kan ha blitt skjult av teksten over - hvilket ville gi ham et fødselsår på ca.1635 eller 1629. Av ukjent kilde på nettet blir hans fødselsår opplyst å være 1643.


Sist endret: 19.02.15