[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Hillebor Hendrichsdatter, døpt 10. mai 1714 Toten

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Arne Kjetil Andersen
Postadresse: Tvetenvn 193, 0675 OSLO
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 06.01.11

Artikkelens_innhold

Hun var døpt uægte av foreldre Maren (Mari) Olsdatter Suchestad besovet af Hendrich Christophersen Rye (publ.abs. ved Aas d. 24. mars 1714). Det ser ikke ut til at de ble gift senere, iallfall ikke i Toten. Mari Olsdatter kan være hun som ble gift 9. feb. 1715 med Pofvel Olsen Vang hvor hun er oppgitt med Hammerstad som bosted. To av fadderne ved Hillebors dåp var Eli Hammerstad og Annichen Michelsdatter Hammerstad. Vet noen noe om det ? Siden Hillebor Hendrichsdatter er et ganske sjeldent navn er det etter alt å dømme hun som ble gift 11. april 1746 i Toten med Michael Jørgensen Qvernwolden og ble begravet 26. april 1802 i Vardal, 89 år gammel. Jeg søker Mari Olsdatter Suchestads og Hendrich Christophersen Ryes aner.


Sist endret: 19.02.15