[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

John Hansen Schee (eller Scheeseie)

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: John-Olav Skjønhaug
Postadresse: Eidsvoll
Kommuner_omraader: Søndre Land, Vestre Aker
Bekreftelse: JA
Date: 06.01.11

Artikkelens_innhold

John Hansen er en av mine tippoldefedre på farssida. Iflg. kirkebøker og folktellinger er han født i Vetre Aker, og faren het Hans Larsen. Men når ble han født? Da han var 29 år giftet han seg den 6.8.1837 i Hoff (Hov) krk. Dvs. at han måtte ha vært født i 1808. MEN, - iflg. folketellinga for 1865 bodde han på Johnserud i Hov og var da 54 år,- dvs. født i 1811! Jeg har studert mikrofilm for kirkebøkene i Aker(dåpsprotoller) i tidsrommet 1807 til 1815, og har funnet 10 gutte-barn med navn John eller Joen, men presten i Aker på den tiden skrev så utydelig at jeg ikke klarer å tyde navnene på hverken foreldre eller faddere. Er det noen som kan hjelpe meg videre?


Sist endret: 19.02.15