[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hillebor Hendrichsdatter, døpt 10. mai 1714 Toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.01.11

Artikkelens_innhold

Qvernvolden eller Wolden gjelder nok ofte samme sted, men ikke ikke alltid. Wolden kan også være forkortelse for Grinvolden. Qvernvolden lå langs Hunnselva i tidligere Vardal kommune. Forøvrig bør du være oppmerksom på at kirkeboka for Vardal i perioder på 1700-tallet er tynn, da det synes å ha vært viktigere for presten å føre hvor mange personer som besøkte kirken enn å føre kirkelige handlinger.


Sist endret: 19.02.15