[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Helmer Grønland knivsmed

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 08.01.11

Artikkelens_innhold

Ved å søke i Folketellingen for 1910 under digirtalarkivet på oppgitt navn og fødselsdato finner en 5 personer. Uten opplysninger om etternavn eller antatt fødested er det vanskelig å gi flere opplysninger om din mormor. Navnet Grønland forekommer flere steder på Toten. Opphavet til navnet er bruk av forskjellige utenlandske stedsnavn tidlig på 1800-tallet. Da skoleholderen ble født i 1816 bodde faren Johannes Johnsen i Sukkestadstuen. Faren var som fadder i 1825 bosatt på Grønland under Sukkestad. Det forklarer at faren var bosatt på en husmannsplass under Sukkestad som senere ble en selveier plass/gård. Den ligger nær Stenberg Museum.


Sist endret: 19.02.15