[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kristian Kraby sin familie

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse: Toten
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 10.01.11

Artikkelens_innhold

I folketellingene 1900 og 1910 finner en i Kristiania en steinhugger/steinhuggerformann ved navn Kristian Kraby. Denne oppgis imidlertid å være født på Ø. Toten 19.9.1854. Denne Kristian er identisk med den Christian som ble født 17(!).9.1854 utenfor ekteskap av foreldre Paul Christiansen Ulsrudeie og Karine Pedersdatter Faarlund(-eie). Ved folketellinga 1865 finner en Kristian igjen på bruket Heimdal av Kraby østre, sammen med mora Anne Karine Pedersdatter og stefaren Peder Darre Pedersen. Det er vel her Kraby-navnet kommer inn i bildet. Kristian melder flytting fra Toten i november 1869, og året etter blir han konfirmert i Bakklandet i Trondheim. 29.1.1881 er han i Kristiania, der han blir gift i Sagene kirke med Halvorine Mathilde Halvorsen. De får sønnen Karl Johannes f. 3.10.1881 (dp. Sagene kirke 13.11.). Bosteder som nevnes er Grefsenveien 25 i 1881, Helgesens gate 21 i 1900 og Akersveien 12 i 1910. Dato og årstall stemmer ikke med den Kristian Kraby som etterlyses, men navn og yrke gjør.


Sist endret: 19.02.15