[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Forseth-familien

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Geir Thorud
Postadresse: Skjetten
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: ja
Date: 12.01.11

Artikkelens_innhold

Nicolai Forseth med foreldre, kone og barn er nevnt på Nedre Stokke i boka "Slekter på garder i Vardal og Redalen". Nils Forseth 1873- er nevnt som gift med ei Signe. Det er alt. Hvis du har mer om Signe er jeg interessert.


Sist endret: 19.02.15