[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Karl Kløvstad f 1871 på Fluberg

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Per Christopher Kløvstad
Postadresse: Stenfeltbakken 36, 1405 Langhus
Kommuner_omraader: Fluberg
Bekreftelse: JA
Date: 07.02.11

Artikkelens_innhold

Hei. I folketellingen fra 1910 står det at mik oldefar Karl Kløvstad ble født 30.08.1871. I minesteralnoken fra Flubbeg står det innført en Carl som ble født den dagen. Hans foreldre var Syver Kristoffersen og Johanne M Johannesdr. I folketellingen fra søndre land fra 1875 finner jeg at Sjur Kristofersen og Johanne M Johannesdr har en sønn som heter Karl. Men der står det at han er født i 1874. Spørsmålet blir da om jeg kan stole mest på folketellingen fra 1910 og at min oldefar er den Carl jeg finne i kirkeboken på det sted og den dato som oppgis her. (Jeg vet han tok navnet Kløvstad) (ref også spørmål den 3. mars) Mvh Per Cristopher Kløvstad


Sist endret: 19.02.15