[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Innvandret til Norge fra Amerika

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Aud Heimdal
Postadresse: 2850 Lena
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 07.02.11

Artikkelens_innhold

Nicolai Helfred Nils.Nyhus utvandret 6.5.1910 til Amerika (Nord Dakota)over Kristiania. Han er født 21.6.1881 i VT. Finner ikke når han kom tilbake til Norge. Han fikk et barn i 1918 i Norge. Hvilke databaser kan man finne ut hvor han var i Amerika?


Sist endret: 19.02.15