[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Opplysninger Marie Snipstad Krabysanda gård født ca. 1880

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.02.11

Artikkelens_innhold

Ole Johansen og Marie Martinsdtr., død 27/3 1907, fikk 2 barn. Johan Martin født 7/3 1905 og død 8/1 1907, samt Asta Lovise født 3/5 1906. Familien bodde da på Krabysanden. Deretter giftet Ole seg med Olave Skarkerud fra Vardal og familien flyttet til Skullerud i Rossgutua, Ø. Toten. Av deres barn kjennes Aslaug 1907-, Lars 1910- og John 1912-. Ole kjøpte i 1926 bruket Kae som sistnevnte sønn senere overtok.


Sist endret: 19.02.15