[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Skaktavl

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Tor Olav Haugland
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 24.02.11

Artikkelens_innhold

‘Alle’ snakker om Skaktavl etter siste program i fjernsynsserien Hvem tror du at du er. Det har fått meg til å ta fram igjen en tidsskriftartikkel som jeg tidligere har lagt til side med et spørsmåltegn: et manuskript som Gunnar Bothner-By hadde skrevet i 1949 og som kom på trykk i Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag i 1986. Det handler om en slekt fra Kallerud, nåværende prestegård i Vestre Toten. Med utgangspunkt i presten Torbjørn Olavsson Skaktavl, antyder forfatteren at presten kan ha hatt en svigersønn med navn Halvor og en dattersønn med navn Bjørn Halvorsen. Sistnevnte kan så ha vært far til Ole Bjørnsen, bruker på Kallerud fra 1644 til 1683. Resonnementene bygger bare på navnelikheter og på tilknytningen til Kallerud. Det har gått ganske mange år siden artikkelen sto på trykk, og enda mange flere siden den ble skrevet. Kanskje har det i løpet av denne tiden kommet opplysninger som kan enten avkrefte eller bekrefte Skaktavl-forbindelsen. Er det noen som sitter med opplysninger?


Sist endret: 19.02.15