[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Store Aurlund eller Ourlund

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 04.03.11

Artikkelens_innhold

Du vil finne litt om Hans Johannesen i Boka om Land bind XV side 354 og 360.


Sist endret: 19.02.15