[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Jørgensen Melbye

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.03.11

Artikkelens_innhold

I tillegg til side 142 finner du på side 140 en del opplysninger om din slekt på Melby. Dessverre finnes det i dag ikke kirkebøker for Hurdal før ca. 1789. Dermed er det vanskelig å finne opplysninger for eldre personer i Hurdal. De kan være nevnt i skifter eller vedr. eiendomsoverdragelser i pantebøker. Disse finnes skannet(fotogravert) på Digitalarkivet eller orginalt på Statsarkivet i Oslo. Forøvrig anbefales at du søker kontakt med personer som har lokalkunnskap om slekter i Hurdal.


Sist endret: 19.02.15