[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Halvor O Skramstad

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 08.03.11

Artikkelens_innhold

Det du kan vurdere vedr. opphavet på Skramstad er at Tore Carlsdatter var datter av Carl Lauritsen. Han og hans far var i følge bygdeboka brukere på Skramstad. Tores mann Gunder Halvorsen var vel bror til Peder Halvorsen Skjefstad. De er antatt å være sønner av Halvor O. Skjefstad som i 1610 var med og underskrev kongehyldingsbrevet fra Toten. Gunder O. Skjefstad, trolig Halvors svigerfar, skrev under et tilsvarende brev i 1591 som nr. 1.


Sist endret: 19.02.15