[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Store Aurlund eller Ourlund

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 09.03.11

Artikkelens_innhold

Boka kan lånes gjennom ditt lokale bibliotek. Forøvrig antar jeg den finnes for gjennomsyn og lån på Gjøvik Biliotek. En henvendelse for kjøp kan rettes til Randsfjordmuseene avd. Land (Lands museum).


Sist endret: 19.02.15