[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jørgen Edvard Holth f.1854

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 15.03.11

Artikkelens_innhold

Opplysningene du ikke helt forstår er fra Dagnys dåp fra før nevnt dato i 1868. Der oppgis foreldrenes navn å være Ole Herseth og Lovise Beylegaard. Disse vil du kunne gjenfinne i folketellingen for 1865. Der er ikke hustuen ført med etternavn, men til gjengjeld er det ført på et av deres barn.


Sist endret: 19.02.15