[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Vielse Chr.Larsen og Syverine Christophersdtr.

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 19.03.11

Artikkelens_innhold

Den skannede kirkeboken for 1859 inneholder ingen vielser, så min vurdering må sees i henhold til dette. I avskriften er aktuell vielse gitt løpenr. 14. Klokkerbokas vielsepar nr. 14 finnes som nr. 27 i avskriften for Ministralboka. Av dette kan vi tolke at klokkeren dette året har ført langt færre vielser inn i sin bok enn presten.


Sist endret: 15.02.15