[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Røse, Røise, Røyse

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 22.03.11

Artikkelens_innhold

Gardene Korslien og Røse ligger begge i Kolbu sogn på Toten. Toten var en enhet fram til 1825. Da ble kirkesognet delt i Østre og Vestre Toten, og fra ca 1840 ble kommunen delt på samme måte. Kolbu ble med det en del av Vestre Toten. Senere ble Kolbu egen kommune og fra 1963 slått sammen med Østre Toten kommune. Kolbu ble eget sogn i 1878, og er det fremdeles. Røse var i 1666 navnet på 3 helgarder, de ble en periode delt i flere bruk. Anders Hansen ble eier av øvre Røse 1. aug. 1819 og solgte garden igjen 3. mars 1826. Han flyttet så til en plass under garden. Korslien er en gard som ble ryddet i perioden 1666-1700. Ved å trykke på kart i headingen på denne siden kan du finne gardene. På oversiktskartet som du da får kan du trykke på østre Toten. På neste kart vil du finne Røse nær Kolbu som er skrevet med rød skrift. Korslien finner du ved å trykke på Eina på oversiktskartet.


Sist endret: 19.02.15