[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Amund Berg i Vardal - tidlig 1600-tall

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ole Arild Vesthagen
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: ja
Date: 23.03.11

Artikkelens_innhold

I bygdeboka for Vardal, i en artikkel i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 3/2004 og flere andre steder har jeg sett at Amund Berg som bodde på Berg i Vardal på begynnelsen av 1600-tallet er oppført med farsnavnet Jonsen. Jeg har ikke klart å finne noen primærkilder som oppgir hans farsnavn. Kjenner noen til hvor denne opplysningen stammer fra? At hans farsnavn var Jonsen er ikke usannsynlig, siden han hadde en sønn som het Jon (Jon Amundsen Kompelien i Land).


Sist endret: 15.02.15